pátek 5. září 2014

9.9., program zastupitelstva

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO           
POZVÁNKA
na 20. zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se bude konat

9. září 2014 v 8:00 hod.
ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na nám. Sítná v Kladně-Sítné

Podklady pro jednání ke stažení >> -zde-

Navržený program:

1. Zahájení

2. Záležitosti čestných občanství, cen a čestných uznání města Kladna

3. Záležitosti výborů Zastupitelstva města Kladna
Záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kladna

4. Rozpočet Města Kladna na rok 2014
Rozpočtová opatření Města na rok 2014

5. Majetkové záležitosti

6. Projekty kofinancované z fondů Evropské unie

Projekty kofinancované z IPRM v ROP  

7. Záležitosti společností, v nichž má Město obchodní podíl
Záležitosti společnosti Hokej Kladno s.r.o.

8. Návrhy ke schválení:

a) Obecně závazná vyhláška Města č. 51/14, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna

b) Zásady hospodaření s byty v majetku Statutárního města Kladna

c) Záležitosti školství na území města Kladna
Vyřazení trvale nepotřebného movitého majetku z operativní a účetní evidence příspěvkové organizace Města Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322

d) Záležitosti organizací zřizovaných Městem

e) Pojmenování ulice na území města Kladna

f) Program prevence kriminality pro město Kladno

9. Různé
10. Diskuse
11. Interpelace
12. Návrh usnesení
13. Závěr

Žádné komentáře:

Okomentovat