pátek 5. září 2014

hazard -varianta II, kasina

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna
č. 51/2014,
kterou se stanovení místa, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města Kladna

Zastupitelstvo města Kladna se na svém zasedání dne 9. 9. 2014 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Určení míst
Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích, loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „loterní činnost“) lze na území města Kladna provozovat pouze v kasinech a to nejdéle do 30.9.2024.

Čl. 2
Přechodné ustanovení
Loterní činnost lze provozovat na území města Kladna na místech neuvedených v článku 1 nejdéle do 30.9.2016.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 26.9.2014

 primátor Statutárního města Kladna
náměstci primátora Statutárního města Kladna

Žádné komentáře:

Okomentovat