pátek 5. září 2014

hazard -navrh I

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna
č. 51/2014,
kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her
na celém území města Kladna

Zastupitelstvo města Kladna se na svém zasedání dne 9. 9. 2014 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Zákaz provozování
Na celém území města Kladna se zakazuje provozování:

a sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích
(dále jen loterní činnost).

Čl. 2
Přechodné ustanovení
Loterní činnost lze provozovat na území města Kladna nejdéle do 30.09.2016

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 26.9.2014


primátor Statutárního města Kladna
náměstci primátora Statutárního města Kladna

Žádné komentáře:

Okomentovat