pátek 5. září 2014

hazard -odůvodnění variant

S odkazem na usnesení 19. zasedání zastupitelstva města ze dne 17. 6. 2014, kterým uložilo Radě města Kladna zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky Města zakazující na území města Kladna provozování loterií a jiných podobných her, v příloze předkládám návrh znění obecně závazné vyhlášky Města č. 51/14, kterou se stanoví
zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna (VARIANTA 1) a obecně závazné vyhlášky Města č. 51/14, kterou se stanoví
místa, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města Kladna (VARIANTA 2).


VARIANTA 1
Tato varianta navrhuje zákaz loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna. Zákaz je definován na herní zařízení stanovená zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů v § 2 a § 50 dost. 3.

§ 2 písm. e) = výherní hrací přístroje
§ 2 písm. g) = BINGO
§ 2 písm. i) = živé hry v kasinu, BLACK JACK, RURETA atd.
§ 2 písm. l) = videoloterní terminály
§ 2 písm. m) = karetní hry v kasinech
§ 2 písm. n) = tzv. trojičky (3 spojené výherní hrací přístroje)
§ 2 písm. j) = hry po telefonu

§ 50 odst. 3 = jiné hry, které může povolit ministerstvo financí a nejsou upraveny v části první až čtvrté loterijního zákona

Dle návrhu VARIANTY 1 lze loterní činnost na území města Kladna provozovat do 30.9.2016.

Současně s obecně závaznou vyhláškou č. 51/14 budou v platnosti i obě omezující vyhlášky č. 44 a 46, které určují místa na území města Kladna, kde v současné době lze loterní činnost provozovat. Obě obecně závazné vyhlášky budou zrušeny k datu, ke kterému bude stanoveno ukončení loterní činnosti na území města Kladna.

VARIANTA 2

Tato varianta navrhuje zákaz loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna s výjimkou provozování loterií v kasinech do 30.9.2024.

Zákaz v ostatních provozovnách je definován na herní zařízení stanovená zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů v § 2 a § 50 dost. 3.

§ 2 písm. e) = výherní hrací přístroje
§ 2 písm. g) = BINGO
§ 2 písm. i) = živé hry v kasinu, BLACK JACK, RURETA atd.
§ 2 písm. l) = videoloterní terminály
§ 2 písm. m) = karetní hry v kasinech
§ 2 písm. n) = tzv. trojičky (3 spojené výherní hrací přístroje)
§ 2 písm. j) = hry po telefonu

§ 50 odst. 3 = jiné hry, které může povolat ministerstvo financí a nejsou upraveny v části první až čtvrté loterijního zákona

Dle návrhu VARIANTY 2 lze loterní činnost na území města Kladna provozovat v jiných provozovnách než v kasinech do 30.9.2016.

I v případě této varianty budou současně s obecně závaznou vyhláškou č. 51/14 v platnosti i obě omezující vyhlášky č. 44 a 46, které určují místa na území města Kladna, kde v současné době lze loterní činnost provozovat. Obě obecně závazné vyhlášky

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje

Varianta I.
obecně závaznou vyhlášku Města č. 51/14, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna dle předloženého návrhu

Varianta II.
obecně závaznou vyhlášku Města č. 51/14, kterou se stanoví místa, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města Kladna dle předloženého návrhu

Žádné komentáře:

Okomentovat